Dünya artık her an milyonlarca insanın hayatını etkileyebilecek yeni bir krize tanık oluyor. Üstelik tüm bunlar artık devletlerin olduğu kadar şirketlerin de sorunu haline geldi. Risk yönetimi hiç olmadığı kadar önemli ve dinamik. Böyle bir ortamda yönetim kurullarına güvence ve danışmanlık sağlamakla sorumlu iç denetçiler, her geçen gün olasılığı ve etkisi değişen riskler karşısında nasıl bir yol izlemeli? Çare mücadele etmek mi, yoksa ihtiyacımız bambaşka bir farkındalık düzeyiyle değişimi “fırsat” olarak gören bir uyanış mı?

Henüz son haline gelmemiş olan ve sürdürülebilirliğin zorunluluk halini aldığı bu yeni toplumsal düzeni dikkate alarak bu yıl ki kongremizin temasını, “Öngörülemeyene Adaptasyon: Mücadele mi Uyanış mı?” (Adaptation to An Unpredictable: Survival or Revival?) olarak belirlerken; 15-16 Aralık 2021 tarihlerinde, iki gün süren gün boyu oturumlarla iş dünyasının tüm paydaşlarıyla, ortak aklın rehberliğinde bir araya geldik. Büyük ilgi ve katılımla gerçekleşen Uluslararası 25. Türkiye İç Denetim Kongresi’nde yer alan panellere ilişkin videolara internet sayfamızdan erişebilirsiniz.

Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

YÖNETİŞİM RİSKLERİNDE ORTAYA ÇIKAN ÇEVRESEL, SOSYAL VE YÖNETİŞİM (ESG) SORUNLARI

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİNDE PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE FİNANS FONKSİYONUNUN YENİ ROLÜ

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE
Tide Kongre

25. TÜRKİYEİÇ DENETİM KONGRESİ

KURULUŞUN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNU SAĞLAMAK İÇİN UYUMLU BİR İŞ STRATEJİSİ OLUŞTURMAK

VİDEOYU İZLE VİDEOYU İZLE