Meslekte
Küresel Gelişim
ve Mükemmelliğin
Paydaşı Olmak

Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak; ülkemizde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların uluslararası alanda rekabet edebilir nitelikte olabilmesi için ortak aklı ve çözüm odaklılığı dikkate alan, yaratıcı fikirlere açık, farklı bir perspektifle değişimi yaratan ve destekleyen bir yönetişim yapısına sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla yirmi beş yıldır organize ettiğimiz kongrelerimizin son 5 yılında meslek profesyonellerinin yanı sıra, hem ülkemizdeki hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki önde gelen fikir önderlerini, iş insanlarını, akademisyenlerini ve üst düzey şirket yöneticilerini ağırlamaya başladık. Bu noktadaki en büyük motivasyonumuz kurumsal yönetimin sigortası olarak adlandırılan İç Denetim profesyonellerinin; yönetim kurulları, alt komiteleri ve üst yönetimin beklentilerini daha iyi anlayabilmelerini sağlamak ve farkındalıklarını arttırabilmek.

Her yıl Uluslararası İç Denetim Kongre’sinde ilgi çeken mesleki paylaşımların yanısıra gündemin nabzını tutan değerli konuşmacıları paydaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz Kongre programlarına internet sitemizden erişebilirsiniz.

Tide Kongre

26. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

Evren Yeniden Başlatılıyor:
Yeni Stratejinizi Belirleyiniz!

DETAYLAR
Tide Kongre

25. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

Öngörülemeyen Adaptasyon:
Mücadele mi Uyanış mı?

DETAYLAR
Tide Kongre

24. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

FiziDijital: Pandemi Dünyamızı
Nasıl Değiştirdi?

DETAYLAR
Tide Kongre

23. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

Günümüz Dünyasında
DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ OLMAK

DETAYLAR
Tide Kongre

22. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

Güçlü Bellek, Sağlam Gelecek! Kurumsal Güven İçin Değerlerimizi Bilmek

DETAYLAR
Tide Kongre

21. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

İletişim Zekası - Etki Yarat, Güven Kazan, Değer Kat

DETAYLAR
Tide Kongre

20. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

DETAYLAR